Splints & Co ISSN 1396-867X

Splints & Co.

Journal of Scandinavian Poetry on the Web/Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet
Per-Olof Johansson and others/..og andre
CONTENTS / INDHOLD

Medlem af Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

 Go to the GeoCities, Athens

Indhold

CONTENTS / INDHOLD

Splints & Co. Nr. 1 1996 / 1997

Splints & Co. Nr. 2 1997 / 1998

Splints & Co. Nr. 3\1 1999

Splints & Co. Nr,3\2 1999

Splints & Co. Nr. 4\1 2000

Splints & Co. Nr. 4\1 2000
Kenneth Krabat version

Danish poetry in English

Links to
Scandinavian Poetry

Want to join us/Vil du være med?

Try the international Poetry Webring

 Receive e-mail when this page is updated


Splints & Co Nr 1 1996 / 1997


Tomas Thøfner
Lille elegi om Engle

Per-Olof Johansson:
Enhver 1996

Per-Olof Johansson:
Bare en film

Per-Olof Johansson:
Skamplet på Kina

P. Syv
Tilegnelse

Et skillingstryk fra o. 1770:
Jesu Christi 24 Lidelses Timer

Kurt Johansson:
Odysseus Elytis til minde.

Per-Olof Johansson:
I det uendelige

Per-Olof Johansson:
Nytår - hver dag

Per-Olof Johansson:

Om LIVSTEGN
LIVSTEGN

Martin Budtz:
Lad din formiddag indtage mig. Tekster og billeder.

Martin Budtz:
Det er ikke her

Sune Johansson:
Hjem er kun et klik herfra

Per-Olof Johansson:
Forsvar for nødrim

Per-Olof Johansson:
Digtet

Per-Olof Johansson:
Meditation over medier. Rekviem. April 1997

Per-Olof Johansson in English:
Hydra for Equinox
New Year's - every day.
Painting.


ENHVER 1996

Kometen Hyakutake
gør medierne til inspirerende kontemplativ
dekoration på himmelrummets planetarium,
slet ikke signal om
sammenbrud af fredsprocessen på Balkan,
kommunismens genkomst,
tuberkulosens genopblussen,
ko-galskab som spreder sig som
multi-infocrash-syndrom,
ikke budbringer om nye flygtningestrømme
og folkemord i Afrika,
racistiske sammenstød i USA,
nye Tjernobyl-katastrofer,
kommende katastrofale resultater af
regnskove og folkeslags forsvinden,
ensomme massemorderes hærgen
-på dette sted kan enhver
indsætte privatlivets katastrofer
EFTER EGEN ERFARING -
I medierne udvider kometen horisonten,
som katastroferne har indsnævret,
udvider tidsbegrebet til
før og efter menneskehedens tid på jorden.
Kun jeg står her
med gamle varsler om ulykker
trygt forankret i min frygt
og lukker øjnene for det uundgåelige.

Per-Olof Johansson


Bare en film

Jeg isolerer mig.
Jeg vil leve mit eget liv.
Jeg kan ikke dreje tidens hjul
den anden vej, højre eller venstre.
Jeg gemmer mig bag gardinet.
Jeg tager en hvid pind i munden.
Jeg ruller mig ind i mig selv.
Jeg er usynlig.
Alligevel rører tiden mig uventet
til min store forbløffelse
med sin oversavede arm.

Per-Olof Johansson


Skamplet på Kina

Naturligvis gælder det om at bevare roen.
Jeg må erfare sindsbevægelser,
men ikke lade dem oversvømme hjernen.
Sindsbevægelser har sin egen logik,
sådan tilskyndes jeg at tiltale
den personificerede stormagt:

 "Hør efter Kina, få fat i en oversætter
så du kan forstå, hvad jeg siger.
Din overvældende folkemængde
berettiger hverken folkemord eller

folkeudryddelse

eller kulturdrab.
Tibet er en selvstændig kultur,
og din udryddelsestaktik vil plette
al kinesisk kultur

fra nu af og flere årtusinder bagud.
Du kan ikke dække dig bag,
at Irak indlemmede Kuwait,
USA udryddede den indianske kultur,
Romerne spredte jøderne
eller at Tyskland gassede dem.
For ikke at tale om Sovjets tvangsunion.
Jeg må tage under overvejelse,
om jeg skal ophøre med at indføre notater
på dette gule papir i et kinesisk hefte.
Hvad skjuler der sig mon på de uskrevne blade
af historieforfalskninger og juridiske rævestreger
for at nægte Tibets ret til selvstyre
og religionsfrihed.

Skam over Kina!
Sålænge Tibet invaderes og mishandles."

 Måske fortæller Kina os,
at så plettet var kulturen altid.
Mens digteren vævede om en ferskengren
og om en pipfugl skjult i løvværket,
gik hans håndlanger politikeren til værks

med sværd og tortur.

Hvad med folkets råb efter retfærd?
Skal de mørke skyer aldrig
fejes til side af en frisk blæst?
Per-Olof Johansson

 

 
 
 

 

trykt Information 4. juni 1991


Digtet

Birketræet står
med 1000 glasperler i sit hår.

 Tomas Tranströmers digte
er på internet.

 Ordene, hver for sig led
i uendelige kæder ud i verden,

 vender tilbage til digtet
som forøveren til gerningsstedet.
 
 

Per-Olof Johansson

En homepage med

Tomas Tranströmer

 

 
 
 Odysseus Elytis til minde.

I Lindos
Mødte jeg en indianer
fri af alle totemdyr.
Han så på mig,
som havde han ventet mig længe
og alligevel ikke drømte
om yderligere gensyn.
Jeg vidste ikke,
hvad jeg skulle sige.
Jeg tænkte på en mærkelig bog,
som jeg engang havde bladret i
i et antikvariat i LONDON!
Hvorfor fanden havde jeg ikke købt den?
Der stod i en beretning 
om alverdens alfabeter
forklaringen på vores stumhed,
når skjulte forbindelser
går os i blodet.

En dag skal også jeg prise solen
uden tanke på Gud.

Kurt Johansson


Kurt Johansson
Tårsvej 5
4912 Harpelunde

Note:

Odysseus Elytis, græsk digter som døde for nylig, født 2.11.1911. På dansk: Solens magt, oversat af Ole Wahl Olsen 1979, Brøndums Forlag.
*************************''


I det uendelige -.

Fukiko Nakabayashi ,hendes to skulpturer
Tidens gång, Tidens spegel 
**********************************

 Vandet spejler verden
som krummer sig
ind i stenen

Livet vælder anstødeligt
ud af en sten
omgivet af sirligt grus

En skovmus ses
samtidigt to steder
i det uendelige

Per-Olof JohanssonNytår - hver dag

Herfra hvor jeg bor,
kan jeg se fredskov mod nordvest
og fredskov mod øst,
og parcelhusbyen selv er en skov.

Dampen fra gasfyrene stiger
som røg fra landsbyens ildsteder,
fred og frostvejr nytårsmorgen
efter vældige brag, pragtfulde stjernekupler,

Arbejder intenst på at sprede stilheden
med åbne øjne, sender en måge afsted
til Noahs ark, med en grøn gren.

Per-Olof JohanssonForsvar for nødrim
Som digtets særkende
er rim puttet i skuffen.
Som huskehjælp stadig
uovertruffen.

 Som spasmager er rim
altid ved muffen
til leg med børn som
giffen gaffen guffen.

 Når rim er marche millitaire
eller digtmaskine,
er det spildt besvær
og nødvendigt at grine.

 Men når nogen har sunget en lørdag aften,
hvor jeg har siddet og ventet på dig,
har rim og rytme del i kraften,
jeg får af sangen, der hjælper mig.

Per-Olof Johansson


fodnote til digtet Forsvar for nødrim

Den umiddelbare anledning til at jeg bringer digtet her er den, at
Henrik Nordbrandt i bogen Ruzname refererer det som om jeg forsvarer rim udelukkende ud fra deres værdi som huskehjælp! Digtet blev oprindeligt trykt som læserbrev i Information 11. februar 1995.
Selv opfatter han rim som et disciplineringsmiddel, en tvang som han må gøre oprør mod.
Derfor mindes han, at han har været ude for min disciplinerende indsats engang før! Jo jeg var hans patruljefører. At den refererede hændelse fra vor spejdertid har fundet sted har jeg ingen erindring om, men jeg vil på den anden side ikke forsværge det. Jeg spurgte ham, da han havde læst afsnittet op her i Allerød, om han nu mente at have fået satisfaction. Forsamlingen morede sig nemlig meget, lod det til! Det havde han skam allerede i og med at han skrev det, var svaret. Så må den potte være ude.
Men jeg vil gerne stå fast på mit forsvar for nødrim.Want to join us?/Vil du være med?

Hvis du ønsker at bidrage til Splints & Co. gør da følgende:

To my homepage?

Hjemmeside for Per-Olof Johansson, DK


E-mail?

Per-Olof Johansson, DK


Poetry Webring

next5next

Click for the
[ Next Page | Skip It | Next 5]

The Poetry Webring is an easily navigable link up of some poetry sites on the World Wide Web. Each site is linked to the next. No matter where you start you will eventually be able to make your way around all the sites and end up back at the beginning.


This Poetry Webring site is owned by Per-Olof Johansson .

Want to join the Poetry Webring? Click here for info.


UPDATE!

Enter your e-mail address to receive e-mail when this page is updated.

Your Internet e-mail address:

Sorry, it can not tell you whether the changes are big ones or not ! ! But I will try to explain changes as Newsletters (see above!)

This service: Thanks to The URL-minder