www.per-olof.dk | Alleryd 


Dette er indkørslen til min by Lillerød /

This is the entrance to my town Lillerød

November 2002


 

Lillerød er hovedbyen i Allerød Kommune / Lillerød is the main town in the municipality of Allerød

 

Journalisten og forfatteren
Otto Ludwig, som bor i Allerød, skriver i sin bog
Vi skøre turister, 2002, s.14 -15:

Fra Rådhuspladsen i København kan man komme med turistbusser på den såkaldte "slotstur" til Frederiksborg Slot i Hillerød, Fredensborg Slot og Kronborg. Mange af busserne kører gennem Allerød, der ikke har så mange turistattraktioner. Men her har vi nogle helt specielle vejskilte, med en rød "forbudt-streg" hen over billedet af en kampvogn. Skiltene, som er et yndet fotoobjekt for turister, fortæller, at her må der ikke køre kampvogne eller tanks. Sagen er, at der er flere kaserner og militære øvelsesområder i og lige uden for Allerød, og kommunen vil ikke have vejene ødelagt af bæltekøretøjer.

Da en af mine norske venner så disse skilte, sagde han til mig:
- Så må vi da håbe, at en eventuel fjende respekterer dem!

The journalist and author
Otto Ludwig, who lives in Allerød, writes in his book
Vi skøre turister [We crazy tourists], 2002, p.14 -15:

From the City Hall Square in Copenhagen you can have a tour to the castles in North Zealand, Frederiksborg Castle at Hillerød, Fredensborg Castle at Fredensborg and Kronborg at Elsinore, with tourist bus. Many of these busses drive through the municipality of Allerød, where there are very few tourist attractions. But here we have a very special road sign with a red "forbidden-stroke" over the picture of a tank, at the entry roads of the town. The road sign is a cherished photo object for tourists and it means, that it is not allowed to drive tanks here. The explanation is, that there are several military barracks and military exercise areas in and just outside Allerød, and the local authorities do not want the streets destroyed by tracked vehicles...

One of my Norwegian friends saw those road signs and said to me:
- Then we must hope, that an eventual enemy wants to respect them!

 www.per-olof.dk | Alleryd