Tilbage til oversigt / Back to front | Tilbage Splints & Co  / Back to Splints & Co.
 

johansso@post3.tele.dk

Splints & Co ISSN 1396-867X

E_bog at downloade

Nu er e-bøger allerede fæstnet som et begreb for bøger, der kan læses på særlige programmer på særlige maskiner. Men i virkeligheden er e-bog vel enhver elektronisk rundspredt tekst. Her præsenterer jeg en smal bog, som siden sin første udgivelse i 1994 på Pol Online har været en e-bog. Den udkom på diskette i 1995 og i november 2000 som e-bog.


 

DIGTE ONLINE 1994

af Per-Olof Johansson

som han i efteråret 1994 digt for digt sendte til Politiken Online.

Udgivet på  Diskette 1995
ISNB 87-985452-1-3

Denne version læsbar med 
Microsoft Reader Nov 2000 ISBN 87-985452-2-1

KOPIRET: Kopi må under ingen form gøres til genstand for salg uden efter aftale med forfat- teren. Kopiering i kommercielt 
øjemed til gratis distribuering kun efter aftale med forfatteren.
 

  Digte Online 1994

Download

Artikel om mit e_bogs projekt

Teknik og programmer

En e_bog i sin vorden
 

       

E_bog gennem årtiet

Per-Olof Johansson

Nu er e-bøger allerede fæstnet som et begreb for bøger, der kan læses på særlige programmer på særlige maskiner. Men i virkeligheden er e-bog vel enhver elektronisk rundspredt tekst. Hvor lang den skal være kan diskuteres. Så skal man rundt om den gamle bog – noget som udprintet er over 17 sider. 

Da Politiken satte gang i sin Pol Online i 1994 var der blandt konferencerne en med skønlitteratur og herunder en med digte. Digtene blev aldrig det store hit i modsætning til samlivs-konferencen og hvad de populære ellers hed. Men vi var da nogle stykker som udfoldede os i digte-hjørnet. Selv publicerede jeg dels enkeltdigte dels en hel digtsamling i det hjørne. Foruden forsøg på at indgå i diverse debatter om digte. Men der skulle ikke meget fantasi til at forestille sig, at Pol-Online lige pludselig var noget helt andet, selvom ideen var formidabel. Der var gode ideer om arkiver og biblioteker under selve konferencerne, men i og med at det oprindelige program er droppet er alt det forsvundet . Måske ligger det båndet, hvem ved, men man lovede vist nok at slette det. 

I hvert fald spekulerede jeg på, hvordan det var muligt at fastholde mine digte som ’udgivet’ i og med at de havde været publiceret på Pol Online. Derfor satte jeg digtsamlingen ’Hvor de åbner deres madkurv’ på en diskette og samlede de spredte digte i en digtsamling ’Digte Online’ på egen diskette og så sendte jeg det til DBC for at få ISBN – nummer til udgivelserne. Det viste sig at det ikke var en uproblematisk henvendelse. Man blev dog enige om, at det faktisk kunne lade sig gøre, mod fremsendelse af udprintet version. Som sagt så gjort, og udgivelserne indgik dermed i nationalbibliografien april 1995. Jeg gik ikke så vidt at jeg ’solgte’ disketterne. Faktisk tilbød og tilbyder jeg at sende bøgerne hvis man sender mig to tomme disketter og returkuvert. Velvidende at jeg ikke ville få tusinder af henvendelser. Men udgivet er de – mine e-bøger. I dag står der så på henvendelser fra DBC en lille bemærkning der minder om, at elektroniske udgivelser også kan få ISBN- nummer – det synes jeg er særdeles interessant, historien in mente! 

I november 2000 bragede snakken løs om e_bøger fordi Gyldendal lagde ud med en række udgivelser, klar til bogmessen i Forum. På FDK's stand underholdt Arne Herløv Petersen Marianne Larsen med at han allerede havde lagt nogle kapitler af sin bog Dunhamre ud på nettet som e_bog - og med hvor let det var at lave en e-bog. Da jeg ikke endu har Word 2000 var det nu ikke helt enkelt. Men jeg satte mig for at min digte fra Politiken Online skulle transformeres til det nye medie, og det er lykkedes. Produktet kan frit downloades fra denne side. Den oprindelige udgivelse på diskette har sit ISBN-nummer.I betragtning af at man kan forestille sig, at nogen laver et katalog over bestanden af e_bøger, har denne nye udgivelse fået eget ISBN-nummer 

Net-Bog-Klubben ('Det-Uomtalte-Forlag') gik i luften, og fra flere koncepter, hvis rækkefølge jeg ikke kan huske, nåede man fra starten i 1996 siden frem til at foretrække ideen om Print-on-demand. Jeg fik i den oprindelige form, hvor muligheden var download mod betaling i 1996 udgivet en digtsamling der hedder ’Rædsel sammen med fryd’ som så i 1999 kom mellem dem der kan erhverves som print-on-demand. 

Net-Bog-Klubben http://www.net-bog-klubben.dk/
 
 
 

En e_bog i sin vorden

I efteråret 2000 er det blevet til en digtsamling mere som print-on-demand ’Dagenes digte’. Der er skjulte hilsener til Pol Online, idet nogle er digtene er hentet fra en digt-stafet vi fik i gang, hvor den enes digt gav anledning til den næstes. Jeg sendte deltagerne et eksemplar af bogen, og den ene deltager Kenneth Krabat havde ganske glemt seancen, men genfandt ideen og opfordrede mig til at vi tog stafetten op på ny, blot som email. Jeg foreslog at vi afviklede den på internet, når vi nu begge har hjemmesider og Kenneth har så lavet et koncept, der gør afviklingen enkel og som også muliggør at andre kan flette sig ind. Vi startede med digte og snakkede HTML en uges tid, men nu er det digte som står på programmet igen. 

Når vi er oppe over de 17-bidrag så er det naturligvis en e—bog. Digtene ligger på den server hvor vedkommende nu engang anbringer sine ting, men dette forhold er det i og for sig ikke hensigten at læseren skal gå op i. Nogle vil slet ikke bemærke det. Selvfølgelig kan der laves et udprint – men om man kan få den sat på ISBN står endnu hen i det uvisse. Ellers vil den bare fordufte – som så mange andre sæbebobler på world wide web. 

Digt-stafet http://www.menneske.dk/krabat/_stafet/ bemærk der står '_stafet' 

Digt-stafet Grib stafetten

Kenneth Krabat http://www.menneske.dk/krabat/


Teknik og programmer

Hvis du ønsker at læse en e_bog kan programmet hentes her


 

Hvis du ønsker at lave en e_bog selv, kan programmet hentes her
Vær opmærksom på at programmet fungerer enklest ved at bruge Word 2000 som source.


Tilbage til oversigt / Back to front | Tilbage til top / Back to Splints et Co. | Per-Olof Johansson, DK