www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


ASK

TIDSSKRIFT FOR DANSK FOLKEKULTUR

ASK udkom med i alt 23 numre1984 - 1995.
Ask Tidsskrift for Dansk Folkekultur og støtteforeningen bag er lukket pr. 1. februar 1997.
ASK blev udgivet med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

 

Indholdsoversigt 1984-1995

 

 

 

 

Redaktionen på arbejde i Allerød med et af de sidste numre,
1993 eller 1994.
Per-Olof Johansson, Allerød og Jørgen O. Bjerregaard,
Ballerup.

Om
opgaven for ASK.
Indholdsoversigt 1984-1995

 

Fra Ask 1/1984:
Per-Olof Johansson: Kender du en spånkurv

Fra Ask 7/1987:
Stavnsbåndsjubilum 1988

Fra Ask 23/ 1995:
D.F.Escricht: Erindringer fra et Ophold paa Bornholm i 1822-23. PDF fil

Fra Ask 21/ 1994:
Per-Olof Johansson: Foska og andre serier. PDF fil

Fra ASK 16 / 1991
Børnekultur PDF-fil
......Samme,men i Bladreformat

Fra ASK 13 / 1990
Hovedtema: 1. maj PDF-fil

Fra Ask 12 / 1989:
Tema. FODBOLD - Bladre fil, PDF kan downloades
Udvalgte sider..

Fra Ask 11 / 1989:
Det nordiske venskabsbysamarbejdes 50 år.PDF-fil
Artikler om nordisk samarbejde.

Fra Ask 3/ 1985
Per-Olof Johansson:: Benignitatis Humanae Finlandia Memor PDF fil

Fra min blog 'per-olof.dk skriver...'
Børn som folklore - notitser og artikler fra ASK og 'Folk og Kultur' mm
Mer om den finske medalje...
Erindringer ved erindringer

En facebook gruppe: Folk og Kultur

Dansk Datahistorisk Forening
på initiativ af Jørgen O. Bjerregaard

Læs de mange velvalgte mindeord om Jørgen i Ballerup Historiske Forenings blad Byhornet 35. årgang 2006 nr. 3 af redaktionen, Piet vand Deurs, Svend Jørgen Jensen, Mogens Bille og Bent Petersen.


 

ASK - fortid, nutid, fremtid.

Et tidsskrift for Dansk Folkekultur.

af Per-Olof Johansson

Læs denne artikel som historie - Ask Tidsskrift for Dansk Folkekultur og støtteforeningen bag er lukket. Men her var hvad vi igennem årene forsøgte med tidsskriftet. Måske kunne det inspirere en og anden til at gå på biblioteket og opsøge tidsskriftet, som rummer artikler af varig værdi.

 
  ASK er et tidsskrift for dansk folkekultur, som ønsker at lægge hovedvægten på erindringerne, hvad enten disse er nedskrevet af folk selv, fortalt til og nedskrevet af andre, eller kan uddrages af gamle dagbøger osv. Vi tager gerne en afstikker til norden iøvrigt.

Vi har valgt ASK som navn på bladet, fordi det var kort, konkret og fyldt med associationer til nordisk fortid.
ASK er et vigtigt gavntræ, godt til håndtag og skafter. Og så er det verdens-træet i den nordiske mytologi. Under ASK spinder nornerne skæbnens tråd, selv når det fra jord til himmel. Dragen Nidhøg gnaver på den ene rod, den anden står i Urd-brønden med det hvide slam, den tredie ved Mimers-kilden, som Grundtvig kalder Erfaringskilden.

ASK henvender sig til alle, som interesserer sig for kultur i bred forstand. Det omfatter såvel fortid som nutid, og altså, hvor det er muligt , med folks egne ord. Vi opfatter tidsskriftet som en inspirationskilde. Det vil sige, at vi ikke søger monopol på området, vi søger ikke at dække alt. Men vi håber at kunne vække interessen for de historiske erfaringer, enhver bærer på og som i vidt omfang nedsættende kaldes "private".
Udvekslingen af disse erfaringer skal ikke nødvendigvis ske gennem TV eller andre autoriserede medier. Deres betydning er bestemt ikke mindre, når de udveksles menneske til menneske. Det er denne samtale vi ønsker opvurderet og gjort til folkesag, helt uanset det medium, som den enkelte vælger eller blot nødvendigvis må benytte sig af. Bag denne tankegang ligger, at kulturen er ikke noget, der skabes af de få mennesker, der kan skrive eller som har adgang til autoiserede medier.
Fortiden lod guderne tale gennem mennesket, nu læses mytologisk og religiøse tekster som menneskets tale gennem guderne. Menneskers tale til mennesker, er hvad vort tidsskrift søger at være. Tale fra den erfarede virkelighed, i så vid eller snæver forstand som det nu kan falde sig, er hvad vi prøver at opsøge.

Erindringer udgives og læses i stort tal og i mange former. Der teoretiseres en del over dette, og teorien har ikke været vores sag. Dermed er ikke sagt, at vi finder teoretisering uvæsentlig. Vi har valgt en form, der med tilgængelighed søger at pege på, hvad vi hver især ligger inde med af materiale.
Materiale, hvad er det? Tale fra den erfarede virkelighed, hvad er det? Ja det kan som sagt være gammmelt beskrevet papir, det kan jo også være billeder,film, video, det kan være båndoptagelser, og idag kan det være disketter med de løbende notater vi allesammen mer eller mindre konsekvent laver på vores computere. Men materiale - det kan også være noget, vi har i hovedet.

Mellem andre motiver, har det også været et motiv for os, at det materiale vi bringer, har en vis grad af uforgængelighed. Det er ikke små krav. Men det er en af grundene til, at vi går uden om teorierne. Vi mener at ideen at lade udsendelsen af erindringer forløbe som tidsskrift rummer noget mere end blot publiceringsmulighed. For det første peger det på aktualiteten ved udgivelsen af hvert ny nummer. Men efterfølgende peger gamle numre på, at de ikke var døgnfluer. Erindringer henvender sig i princippet til al fremtid, og i det perspektiv er ti års numre af ASK - lige udkommet. I en tid, der som vor, er fikseret på at varer forældes, straks vi har købt dem, er det fascinerende at deltage i produktionen af en vare, som påstår, at holdbarheden kommer med tiden.

At beskæftige sig med fortiden får ofte heftet den nedsættende betegnelse nostalgi på sig. Og det er sandt, at erindringer og fortidens drømme er ganske sundhedsskadelige, hvis de blot bruges som sutteklud. Men de får værd, når vi skal overveje, hvad vi vil med vort liv. Derfor er det et vigtigt felt at bringe ind i snakken om fremtiden, hvor de hurtige oprydninger let tager overhånd.

Derfor tager vi med kyshånd mod opfordringen til at bidrage til et elektronisk arkiv om vort emnes fremtid i et computerbaseret informationssamfund. Det er meget let at forestille sig ASK ligge i en fra diverse netværk altid tilgængelig database.

 


ASK 7 / 1987 var et temanummer med udgangspunkt i det kommende stavnsbåndsjubilæum 1788 -1988 med artikler om bondeoprør, smeden, og andet fra hoveriets tid, tre viser fra landboreformernes tid. Forsiden på ASK 9 / 1988 fulgte dette tema op, i hvert fald på forsiden, hvor en 'bonde' i optoget gennem København den 20. juni havde fået et nummer af ASK 7 i hånden! Vi havde fyldt en spånkurv med ASK 7, som vi faldbød til alle de mange gæster på Københavns Rådhusplads den dag, her ses Jørgen O. Bjerregaard under parasollen!

fotos: per-olof johansson


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

 

setstats