www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Hjemmeside for

FOLKEKULTUR KOMMUNALPOLITIK KRONIKKER
THE SPEECH OF CHIEF SEATTLE POETRY / DIGTE ADRESSES
DEBATFORUM WWW DK-3450 ALLERØD LANG LISTE

no tanks in Alleryd..
Indkørsel uden tanks /
Entrance without tanks
...

mig selv..
 


Sign Guestbook closed
View old Guestbook


LINKS

Hvorfor ikke alt på dansk?

Be happy! - You will find per-olof.dk in English!

Search Per-Olof Johansson topics :-) powered by FreeFind


Engelsk fylder meget på www, og selv hvis det ikke er engelsktalende man i og for sig henvender sig til, er engelsk så fremherskende på nettet, at det er nødvendigt at give informationer om hvad og hvor på engelsk.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!


   

THE ASSOCIATION OF DANISH CULTURAL JOURNALS / Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter

Visit my son Sune Johansson at The Danish Board of Technology
Research Interest Keywords:
Local Democracy, Use of IT in (Local) Government, New Institutional Theory and Social Construction of Technology.

Visit my brother Stig at www.fritjof.dk
Her kan du læse eller høre helt usædvanlige ting:
1) En kosmologi: "Universets irreversible udvidelse. 9 kapitler om universets udvidelse baseret på R = c*t og M = c^2*R/2G."
2) En engelsk-russisk ordbog: "C. K. Ogden´s BASIC ENGLISH oversat til dansk og RUSSISK".
3) Midiindspilninger og nodeafskrifter af udvalgte stykker fra "Henry Mark: Spillemandsmelodier fra Nordvestjylland", efter tilladelse af Mark selv.
4) Eftersøgning af oplysninger om en ungarsk folkemelodi, som kan aflyttes på siden.
Her er link til nekrolog for Stig Fritjof Johansson Nykøbing Mors, som døde 29, november 2009.Nekrologen stod i Morsø Folkeblad 4. december 2009 og er skrevet af Erik Hesselager.

Visit Rasmus Manley:
"In 1957 Rasmus Manley was born in Copenhagen. He was educated as joiner and worked as a construction carpenter both in Copenhagen and for a short period in the Faroe Islands, before he travelled to England to begin his education as a harpsichord maker."

I saw THE FACES OF KING ALCOHOL Read this,potential sponsors!

 


KRONIKKER

Jump til øvrige udgivelser - or scroll for indexBesøg mig på FORFATTERNET

   

Kronik 28.05.1996:

Per-Olof Johansson: Drøm, virkelighed og forestilling.

Kronik Weekendavisen BØGER 29.07.1994:

Per-Olof Johansson: Far og barn i billedkunsten. pdf- fil

Udvidet version, med litteraturhenvisninger

Allerød Nyt 31. april 1995.

Per-Olof Johansson: Kom der kunst ud af Allerød?

Dette er en artikel som er skrevet i anledning af Allerød Kommunes 25 års jubilæum, men som ikke er trykt i det skrift, som i den anledning blev udgivet: Allerød Kommune i 25 år 1970 - 1995. ISBN 87-985419-0-0. En mængde artikler fandt ikke plads i skriftet men tryktes efterfølgende i Allerød Nyt som denne.

Kronik Politiken 17.11.1992:

Per-Olof Johansson: Bider hunden.

Kronikøren er bange for hunde, og det har han skrevet et brev om. Den aften drejede DR TV's magasin 45 Minutter sig om den halve million danske hundeejeres opdragelse eller mangel på samme.

Kronik Aalborg Stiftstidende 29.6.1994:

Per-Olof Johansson: Vi deltager Alle sammen i en indviklet navne-fest. pdf fil.

Det er diskriminering, hvis vi sorterer andre folk efter navn, men det er selvbevidsthed, når vi selv lægger noget specielt i det navn, vi har fået. Men i det konkrete tilfælde er det ikke let at vide, om vi diskriminerer på grund af navne, skriver kronikøren.

/
Kronik Frederiksborg Amts Avis 11.1.1990:

Per-Olof Johansson: I Danmark er jeg født - hvor har jeg hjemme?
Det er spørgsmålet om etnisk identitet der er temaet for denne artikel. Den er hverken et forsvar eller et angreb, men et forsøg på at sortere på de mulige synsvinkler på grundlag af forfatterens egne erfaringer som et 2./3. generationsbarn af en indvandrerfamilie. 11.12.2006: Artiklen er sat sammen med andet - bonusstof :-) - om samme emne.

Kronik Frederiksborg Amts Avis 18.11.1975 :

Per-Olof Johansson: Biblioteksafgift - historisk og i nutid.

I 1929 forbød Peter Freuchen udlån af bogen "Nordkaper" i kampen for retten til biblioteksafgift. Han vandt ved Højesteret men det varede til 1947 før en biblioteksafgift var en realitet.

27.06.2002 kommentar til årets fordeling af biblioteksafgift:

Per-Olof Johansson: Til DRTV, Nyhederne og RITZAU.

Digte eller ej
Om digte i avisen og anmeldelser af Net-Bog-Klubben - som udebliver.

Per-Olof Johansson : Drømmen om Allerød. 1991, s. 17 - 19.

Lurerne fra Allerød

Lurerne fra Allerød - Især om den 6. Brudevæltelur i Leningrad. Oprindeligt Kronik Flensborg Avis 29.9.1988 under titlen; Lokalhistorien møder glasnost. Forkortet version kronik Frederiksborg Amts Avis 12.10.1988: Luren fra Allerød.
Denne version gentaget i Skamoletten nr. 203/ Dec. 1988 med tilføjelse af Stig Johansson, afsluttende med denne fyndige sætning: Lurfundet i Brudevælte, Nordsjælland, er det første (1797), det største samlede ( 6 stk.), det med de bedst bevarede lurer og det med den mest klangfulde lur ( nr. 5 - spejlbilledet af den i Leningrad, hvis klang endnu er uprøvet).
Endvidere trykt i :
Nøglehullet nr. 2, 1989, Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune.
Følg sidens links hvis du vil vide mere om lurerne fra Allerød.
Hvordan den 6. lur kom til Sct. Petersborg er siden blevet afdækket af Jørgen Jensen i Thomsens Museum, 1992, s.280-285.
Artikel om bogen om Brudevæltelurerne

Frederiksborg Amts Avis 12.12.1998, Lørdagskronikken
Per-Olof Johansson. Fontæne skulpturer svensk krigsbytte
[ Egen titel: Drottningeholm Slott set af en dansk turist] I august 1658 plyndrede Carl X Gustav Frederiksborg Slot og Kronborg for kunstskatte - heriblandt skulpturerne fra fontænerne.
Her på www plads til: Litteratur og kilder.

Weekendavisen / KULTUR/KUNST 13.8.1999
Per-Olof Johansson: Nonchelancens mester -
[Egen titel Adrien de Vries frem i lyset.] På Sveriges Nationalmuseum i Stockholm vistes frem til den 29. august 1999 en udstilling med 50 bronzeskulpturer og tegninger af Adriaen de Vries - velkendt i Danmark for fontænen på Frederiksborg Slot..


 

FOLKEKULTUR


..kurve, februar 2007

Arne Johansson 1970
Vinduesmaleri og totempæl
Foto poj 2006

Jeg startede min web-karriere 1995 med at lave nogle sider om spånkurvens vej fra Sverige til Danmark på engelsk, for måske af den vej at få at vide, hvordan det gik spånkurven i USA. Derfor er disse sider på engelsk.
Min bog "En tid med spånkurve" udkom 30.10.2009.
A Personal History of Splint Basketry in Denmark and Sweden.

Splint basket gallery

Scandinavian baskets
Exhibition with splint baskets ect. at Moesgaard Museum, Aarhus,
August 5 to 22, 2002: Baskets from Scandinavian in the last century.

Vejledning for den heldige finder af en Bonde-Practica
Hvad der kom ud af, at jeg fandt en gammel bog, jeg ikke kunne tidsbestemme..
Bonde-Practica eller Veyr-Bog - fra blokbog til blogbog!
Vejrmand med vejrbog for hvermand- Jesper Theilgaard
Tolv juledages himmerige
Fra kristendom til julelege og vejrregler.
Kronik Frederiksborg Amts Avis 6. januar 2010

Iørn Piø til minde

En artikel i tidsskriftet MAGASIN fra Det Kongelige Bibliotek, 14. årgang nr. 2, 1999.
Middelalders og nutids måneder
I middelalderårets store maskineri er månedsbillederne at opfatte som et lille vigtigt tandhjul .
Kalendernes billeder for hver måned følger naturligt årstidernes vekslen, kunstens udvikling, historiens gang. De har også selv en historie.

SAXO Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland 2000
'Guds straf og slægtstræet'
Carl von Linné, Ingrid Gustavsson, Arthur Simna-Olofsson, Kjell Arnoldsson og Örkened Hembygdsförening fortæller - og resultatet af denne heksebryg af religion, slægtsforskning og folkeminder resulterede i denne artikel

Siden starten i 1983 og til vi lukkede 1997 har jeg siddet i redaktionen for ASK Tidsskrift for Dansk Folkekultur. Vi udkom med 2 til 3 numre om året. Tidsskriftet har især bragt erindringer.

Om ASK Tidsskrift for Dansk Folkekultur

Fra Ask 23/ 1995:

D.F.Eshcricht: Erindringer fra et Ophold paa Bornholm i 1822-23. PDF fil

Fra Ask 21/ 1994:

Per-Olof Johansson: Foska og andre serier.PDF fil

Børn som folklore - udvalgte artikler af Per-Olof Johansson

...................

Lokalhistorien har optaget mig de sidste 30 år - en del af tiden som aktiv deltager si eller så. Lokalhistorien kan opfattes bagudskuende - jeg opfatter det som en nødvendig beskæftigelse for fremtidens skyld.

  • Lillerød på plakaten

    Dr. Dante på Aveny startede i foråret 2001 sit lange farvel med en forestilling de kalder 'Lillerød - byen som forsvandt'. Artiklen handler om det sted, som forestillingen tog udgangspunkt i. Måske forsvandt byen slet ikke?

Et gammelt familiefoto repræsenter for mig 'udviklingen'. Min far, 2. generationsindvandrer, står i 1916 i vandhullet ved Lillerød Spånkurvefabrik sammen med københavneren, den senere så bekendte revykonge og ejer af Aveny Stig Lommer

Alleryd Homepages

Mønt og medalje


....vidste jeg ikke, jeg interesserede mig for. Men tilfældet ville noget andet! Læs her hvorfor og hvordan!

Kronik 06.01.2003: Aarhus Raadhus på medalje fra 1941- og nu på mønt
En ny 2o-krone med Aarhus Raadhustaarn på bagsiden, giver mig anledning til at undersøge en medalje fra 1941, da Arne Jacobsens rådhus blev indviet.
Optakt og link til artiklen bragt i rubrikken 'Dag til dag' i Politiken samme dag.

H.C.Andersen på medaljon

 


THE SPEECH OF CHIEF SEATTLE

I 1975 formidlede jeg høvding Seattles tale til Danmark via Samvirke. Siden har jeg prøvet at udrede, hvorledes den dengang formidlede tale var den forkerte version.

Chief Seattle som eksempel

Chief Seattle på Internet

Detalje - Web of life

Dr. Henry A. Smidt i Seattle Sunday Star den 29. oktober 1887

Anmeldelse af Vagn Lundbyes udgivelse af høvding Seattles tale, 2001

Dr. Henry A. Smidt in Seattle Sunday Star on October 29. 1887

Chief Seattle on Internet

 


KOMMUNALPOLITIK

 

Hvis nogen skulle være interesseret i dansk kommunalpolitisk historie - jamen så er her muligheden for at læse om en lokallistes tyve år 1974-94. Samtidig får man historien om, hvordan IBM Danmark kom til at ligge med naturskøn udsigt i Blovstrød.

Lokallisten i Allerød 1974-1994 - Oles Liste. ISBN nr.87-984697-0-3. PDF-fil

Mine erfaringer med Kommunernes Landsforening, har jeg skrevet om i Tidsskriftet Salt 1993/3

En uopdaget skandale.
Og igen i en slags anmeldelse af Jens Blom-Hansens bog: Den fjerde statsmagt
En bog om Kommunernes Landsforening
Debatindlæg 2005:Lav lov for Kommunernes Landsforening

 


DIGTE

Splints & Co. Journal of Scandinavian Poetry on the Web / Tidsskrift med nordisk poesi på Nettet
Start 1996 /Since 1996

F.eks Per-Olofs FLASH digte

Splints & CO. Nr. 5\2 2001 Per Nielsen: I udvalg 1976-2001

Udgivelse 2005 :
Per-Olof Johansson: ORDSAMLING
Udgivelsen omtales nærmere i Splints & Co. nr. 7 / 2005

Syttens digte
En figur, som kalder sig Sytten dukkede op og gjorde hævd på en del af mine skriverier.

Hvor de åbner deres madkurv. Digte. ISBN 87-985452-0-5. PDF fil

Digte online 1994 ISBN 87-985452-1-3 . PDF fil


Digte Online 1994 - nov 2000 som e_bog

POESITUR 2001: Ni danske digtere på cd
Med støtte fra Litteraturrådet kan digterne Birgit Filskov, Per Nielsen, Bert Blom, Per-Olof Johansson, Lena Krogh Bertram, Benny Pedersen, Jørgen Rasmussen, Viggo Madsen og Anni Broue præsentere POeSITUR 2001Illustration: Een fugl i hånden Tegning af Per-Olof Johansson
Illustration: Kopirum Tegning af Per-Olof Johansson

Illustration:Copenhagen no no!Tegning og lidt tekst af Per-Olof Johansson

Den uskyldiges røst.
Poetisk kommentar af Per-Olof Johansson. "Det er kejserens nye klæder!" siger folk, når noget bliver slået stort op i medierne, og kan så ikke forstå, at ikke hele folket råber med. Men det er jo fordi, de forveksler eventyr og virkelighed.

Dagenes Digte forside
Per-Olof Johansson
Dagenes Digte
54 s.
Udgivet af Net-Bog-Klubben
Pris: kr. 75,- (incl. moms) + levering
!
Om digtene

Selv om jeg ikke er nogen passioneret digtlæser, læste jeg stille og roligt alle dagenes digte og var især glad for de kortfattede taoistiske stemninger og de indignerede om uligheder i samfundet og de brogede erindringsbrudstykker, sat sammen i konglomerater, som forskellige stenarter smeltet sammen i lavaklumper. Aage Büchert
@ Bestilling:
Net-Bog-Klubben, Kunstbiblioteket,
Nikolajsgade 22, 1068 København K
Tlf 33 13 69 70
E-mail: knud_pedersen@vip.cybercity.dk
http://www.net-bog-klubben.dk/

Digtene

'Dagens digt' var for mange år siden en daglig udsendelse i Danmarks Radio. I Sverige havde de en lignende rubrik - og jeg mindes at en kendt forfatter kaldte den 'Dagens snøft'. Måske var det også derfor den danske version døde - at oplæsningen virkede altfor patetisk. Som barn havde jeg nu ingen indvendinger mod den - den var god at skrælle kartofler til.

Bortset var det da en god ide - som burde udvikles i stedet for at dø. Her er mine bud på 'dagenes digte'. Det er improvisationer over et tema i dagen som har virket stærkere end andre. Det er ikke dagbog - men snarere en tematisk

svingen omkring det samme punkt - det punkt som gør hve dag ny. Det er klart, at det punkt kan være andet end et digt. Oftest er det møde mellem mennesker. Det kan være en installation. Det kan stå på vejen.

Der stod skrevet med lyseblåt kridt på vejen foran et nysort område: 'Pas på! Ny pålagt asfalt! - og nogle meter længere fremme inde på fortovet med lyserødt kridt: 'Pas på! Løbske elefanter.' Altså kommunen havde udført nogle inspirerende lapperier. I lang tid har de forudgående lapperier været formet som kinesiske skrifttegn. Jeg kunne da genkende det som betyder 'mand'. Efter mange overkørsler er det blevet forfladiget til ukendelighed. Smagsprøve: En nation af digtere Rædsel sammen med fryd - kald det digte

Per-OlofJohansson:
Rædsel sammen med fryd /
Kald det digte,
( 45 sider)
udgivet 1996 i Net-Bog-Klubben
kan nu for kr. 75,- + levering bestilles som Print-On-Demand hos

Net-Bog-Klubben,
Kunstbiblioteket, Nikolajsgade 22,
1068 København K
Tlf 33 13 69 70
E-mail: knud_pedersen@vip.cybercity.dk
http://www.net-bog-klubben.dk/

eller hos BOGHANDLEREN.Om digtene siger han selv:
I hverdagslivets naturlighed forsøger vi at fravælge det forfærdelige, som om det er noget, der ikke hører med. Skønt hver dag giver klare beviser på det modsatte! Dette paradoks er det, som har givet anledning til digtene, hvor rædsel og fryd lever side om side.
Digtene har været et nødvendigt redskab for digteren til at forbinde hverdagen med hverdagens undergrund. For andre kan de måske også bruges sådan - eller på en helt anden måde, hvem ved. Digte er ustyrlige.

ØVRIGE UDGIVELSER

Det Kongelige Bibliotek
Søg i REX på Per-Olof Johansson

ARTIKELBASEN
Her finder du digte og artikler af Per-Olof Johansson som indgår i Artikelbasen ved at søge på navnet. Du kan også gå til FORFATTERNET, Allerød.

Per-Olof på FORFATTERNET,Allerød
Pr. september 2001 er jeg med på FORFATTERNET

Supplerende liste
Ikke alle de artikler jeg kunne ønske mig er med i artikelbasen, de er fra før digitaliseringen af tidsskrift index. Eller står i såkaldte 'provinsaviser'. Jeg har derfor lavet en supplerende liste. Generelt er artikler som findes på disse hjemmesider ikke medtaget. Bemærk at vil man se hvad jeg har lagt ud på www, kan man følge Free Finds sitemap øverst på siden.


Skriv til Per-Olof Johansson, DKfree speech online

Politiken COMPUTER sektion, www adresser fra UGE 7, 1996 og frem......
Af historisk interesse...står den her endnu

/

OK, du vil andre steder hen på nettet? [historisk interesse!] / SEARCH? This way out in Cyberworld.........


Læs vigtigt om mine sider på domænet ......home3.inet.tele.dk/johansso
- siderne er flyttet til
www.per-olof.dk/cdt/[filnavn].htm
...
Siderne er flyttet, men det er en omfattende affære at få rettet linkene
til dem på mine sider på per-olof.dk og Geocitites -
sidstnævnte er også flyttet oktober 2009.
Siderne fra Geocities har bevaret filnavne,
men findes nu på eget domæne nemlig perolofdk.com.
Jeg retter link, når jeg opdager dem, men vil være glad for
henvisninger til hvor jeg endnu mangler at rette!